Rehabiliteringsmöte och Rehabplan

Om du som arbetsgivare har en medarbetare som är sjukskriven, kan Iris hjälpa dig arrangera ett Rehabiliteringsmöte. Mötet resulterar i en framtidsinriktad Rehabplan, som är designad för att göra det enklare och snabbare för den anställde att återvända till arbetsplatsen. 

Om du som arbetsgivare har en sjukskriven medarbetare kan Iris organisera ett Rehabiliteringsmöte som leder till en framåtsyftande Rehabplan. Målet är att underlätta och påskynda den anställdes återgång till arbete.

Be om offert »

Vad inkluderas i en rehabplan?

En rehabplan beskriver praktiska åtgärder som ska underlätta den anställdes återgång till arbete inom en angiven tidsram. Det kan inkludera ändringar i arbetsmiljön, möjlighet till vila på arbetsplatsen och eventuellt distansarbete. Fysiska och ergonomiska hjälpmedel kan också erbjudas vid behov. Diskussion om ändrade arbetsuppgifter eller eventuell omplacering (efter behov och eventuell omskolning) kan också ingå.

Vem ansvarar för att skapa en rehabiliteringsplan?

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att upprätta en Rehabiliteringsplan, men det är viktigt att den anställde är involverad och får möjlighet att påverka under Rehabiliteringsmötet med arbetsgivaren. Vi på Iris erbjuder strukturer för Rehabmötet och likaså hjälper gärna till med insatsen.

Innehåll och upplägg för en Rehabplan

  • Inledande Rehabiliteringsmöte med den anställde och eventuellt medföljande personligt stöd.
  • Kartläggning och utredning.
  • Framtagning av förslag till Rehabplan.
  • Avstämning av Rehabplan med arbetsgivaren och den anställde.

Tidsåtgång för ett Rehabiliteringsmöte

Insatsen tar en halv dag, inklusive dokumentation och avstämning.

Förväntat resultat av Rehabiliteringsmötet

En hållbar rehabiliteringsplan utifrån arbetsgivaransvaret.

För med information, läs vidare och kontakta oss om Rehabiliteringsplan »

Stöd via Försäkringskassan

Att ha anställda som är långtidssjukskrivna påverkar både individen, företaget och samhället negativt. Försäkringskassan kräver att arbetsgivare utformar en rehabiliteringsplan om en individ bedöms vara sjukskriven i över 60 dagar. Denna process kan vara utmanande för de som inte har tidigare erfarenhet av det. Det kan vara fördelaktigt att involvera Iris för professionellt stöd.

Om en anställd behöver hjälp för att återgå till arbete efter en längre sjukfrånvaro eller om personen har en funktionsvariation som kräver extra stöd, kan arbetsgivaren ansöka om ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Iris är auktoriserade av Försäkringskassan som leverantör av arbetsplatsorienterat rehabiliteringsstöd.

Be om offert »

Pris

Pris 4 000 kr inkl moms, med reservation för justering utifrån önskat innehåll och upplägg. Vi skräddarsyr insatsen för dina behov. Be om en offert för exakt pris.

Alla angivna priser är inkl moms.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.