Karriärplanering

Har du som arbetsgivare övertalig personal? Önskar du bistå medarbetare i att finna ett nytt arbete? Vi hjälper dig att ta hand om dina medarbetare som behöver byta jobb. Tjänsten Karriärplanering syftar till att få en positiv avslutning på anställningen samt att hitta nya arbetsmöjligheter och en ny arbetsplats genom karriärcoaching och Outplacement.

Dagens arbetsliv är föränderligt och organisationer behöver anpassas för att vara konkurrenskraftiga. Om du som arbetsgivare inte kan ha kvar personal är Karriärplanering en tjänst som kan stötta dig och din medarbetare. Genom individuell Karriärcoaching och Outplacement hjälper vi din medarbetare att hitta vägen till en nytt passande jobb. Vi stöttar också dig som arbetsgivare att ge medarbetaren rätt förutsättningar för att ta nya kliv i karriären och ser till att ni båda kommer stärkta ur processen.

Be om offert »

Vad innebär Karriärplanering?

Karriärplanering eller Outplacement är en coachande och matchande tjänst som ger förutsättningar att hitta nya karriärmöjligheter. Den kan genomföras under anställning, i samband med uppsägning eller efter avslutad anställning.

Din medarbetare får en karriärcoach som hen träffar regelbundet. Tillsammans tar de fram en individanpassad karriärplan. Planen innehåller olika aktiviteter för att nå målet ett nytt arbete.
Ett sätt att underlätta övergången kan vara att medarbetaren få prova nya karriärmöjligheter på en annan arbetsplats. Det kan hjälpa till att avsluta tjänsten under strukturerade former och främjar personlig utveckling.

Innehåll och upplägg för Karriärplanering

  • Anpassad karriärcoaching: Individuellt stöd från en coach som kartlägger behov, färdigheter, intressen och karriärmål.
  • CV och jobbsökning: Hjälp att uppdatera CV, att träna på och förbereda sig för intervjuer.
  • Nätverksbyggande: Utforska nya yrkesområden, företag, arbetsgivare och branscher.
  • Jobbmatchning: Identifiering av passande jobb och jobbmöjligheter samt matchning mot arbetsmarknaden.
  • Övergång till nytt arbete: Vi stöttar deltagaren, den nya arbetsgivaren och dig under övergången till den nya arbetsplatsen.
  • Utvärdering och uppföljning: Rapportering sker löpande, resultatet av övergången utvärderas efter avslutad insats.

Tidsåtgång för Karriärcoaching

Tjänsten genomförs under en 3 månaders period med 12 karriärcoachingsmöten.

Förväntat resultat av en Outplacement

Den berörda medarbetaren ska få hjälp med motivation och verktyg för att kunna ta steget mot en positiv och givande framtid i sitt arbetsliv och sin nya karriär.

För mer information, läs vidare och kontakta oss om Karriärplanering »

Be om offert »

Pris

Pris 15 000 kr inkl moms, med reservation för justering utifrån önskat innehåll och upplägg. Vi skräddarsyr insatsen för dina behov. Be om en offert för exakt pris.

Alla angivna priser är inkl moms.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.