Arbetsträning

Arbetsträning är ett effektivt sätt att stärka din medarbetare arbetsförmåga efter en sjukskrivning. Genom en välmatchad arbetsträning kan din medarbetare, i sin egen takt och genom att prova olika arbetsuppgifter, återfå arbetsförmågan. Vill du ha hjälp att stötta din medarbetare tillbaka till arbete genom arbetsträning, kontakta oss på Iris.

Om du som arbetsgivare vill ha hjälp med att stödja en medarbetare att återfå sin arbetsförmåga kan vi på Iris erbjuda professionell arbetsträning. Din medarbetare får prova olika arbetsuppgifter utan någon förväntan på full prestation och kan gradvis återgå till arbete.

Be om offert »

Vad är Arbetsträning?

Arbetsträning är en väg för din medarbetare att förbereda sig för att börja arbeta igen och komma tillbaka till arbete efter en tid av sjukskrivning. Arbetsträning är en metod av social rehabilitering som fokuserar på att underlätta övergången till arbetslivet.

Din medarbetare får möjligheten att återvända till sin vanliga arbetsplats eller prova på en ny arbetsplats. Här finns inget krav på prestation, och tidslängden anpassas efter din medarbetares förmåga.

Vid psykisk ohälsa rekommenderas ibland att arbetsträningen genomförs utanför ordinarie arbetsplats. När målet är att byta arbetsplats skapar vi möjligheter till förberedd arbetsträning hos annan arbetsgivare. Vi tar ansvar för att hitta rätt arbetsplats plats där det också finns goda förutsättningar för anställning och fortsatt arbete.

Innehåll och genomförande av Arbetsträning

  • Förslag på passande arbetsplatser för arbetsträningen.
  • Diskussion om hur arbetsträningen ska utföras på arbetsplatsen eller annan arbetsplats.
  • Påbörja arbetsträningen med stöd från en coach.
  • Regelbundet följa upp med medarbetaren.
  • Regelbunden rapportering till arbetsgivaren.

Tidsåtgång för Arbetsträning

Vanligtvis pågår arbetsträningen i tre månader på den befintliga arbetsplatsen och upp till ett år om det sker på en annan arbetsplats.

Förväntat resultat efter Arbetsträning

Målet med arbetsträningen är att medarbetaren gradvis återfår sin arbetsförmåga och kan börja arbeta igen, antingen hos nuvarande arbetsgivare eller på en ny arbetsplats.

För mer information, läs vidare och kontakta oss om Arbetsträning »

Stöd via Försäkringskassan

Om en medarbetare behöver stöd för att återgå till arbete efter en längre sjukfrånvaro eller om personen har en funktionsvariation som kräver assistans för att hantera arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som utförare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Be om offert »

Pris

Pris 19 000 kr inkl moms, med reservation för justering utifrån önskat innehåll och upplägg. Vi skräddarsyr insatsen för dina behov. Be om en offert för exakt pris.

Alla angivna priser är inkl moms.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.