Arbetsplatsanpassning

Behöver du som arbetsgivare anpassa arbetsmiljön för en medarbetare för att underlätta fortsatt arbete eller återgång till arbete? Anpassning kan vara nödvändig vid minskad förmåga att utföra sitt jobb till exempel på grund av sjukdom eller skada. Anpassningen kan också vara av förebyggande karaktär för att undvika långtidssjukskrivning.

Om du som arbetsgivare behöver hjälp med att anpassa arbetsplatsen, kan vi på Iris hjälpa dig. Vårt stöd är utformat för att göra det enklare för medarbetaren att fortsätta arbeta eller återgå till arbete. Anpassningen ska också ge medarbetaren det stöd som behövs för att självständigt klara av arbetsuppgifterna.

Gör en offertförfrågan »

Vad är en Arbetsplatsanpassning?

Arbetsplatsanpassning handlar om att stötta en anställd som har varit långtidssjukskriven, eller som riskerar att bli bli det, att hantera sitt arbete på bästa sätt.

Det kan handla om att göra ändringar på arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna som till exempel vad man gör på jobbet, hur arbetsplatsen ser ut, när man jobbar och hur mycket man jobbar. Iris arbetsplatsanpassare analyserar behovet tillsammans med både dig som arbetsgivare och din medarbetare för att sedan lämna förslag på lösning. Vi utgår från vad personen klarar av och vad som går att ändra på jobbet.

Innehåll och upplägg för en Arbetsplatsanpassning

Tillsammans tittar vi på vad som behövs, sen föreslår vi åtgärder. Det kan vara att hitta fungerande möbler eller att använda kompenserande teknik, justera hur man jobbar eller göra andra förändringar så att man kan fortsätta jobba som vanligt.

Det här gör vi i flera steg. Först kartlägger vi vad den anställde behöver, vad jobbet kräver och vad vi kan ändra för att det ska fungera bra. Sen provar vi olika sätt att jobba med hjälp av teknik och strategier. Till sist ser vi till att det nya sättet funkar bra på jobbet. Vi kan också skräddarsy arbetsmaterial och erbjuda individuell support och utbildning till medarbetaren, kollegor och dig som arbetsgivare.

Tidsåtgång för en anpassning av arbetsplatsen

Beräknad tidsåtgång är mellan 6-16 timmar, samt eventuell uppföljning enligt överenskommelse.

Förväntat resultat för en Arbetsplatsanpassning

Vårt mål är att uppnå hållbara resultat för både dig som arbetsgivare och dina medarbetare:

  • Minskad frånvaro på grund av sjukdom.
  • Förbättrad kvalitet, säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen.
  • Ökad förmåga att hantera arbetsuppgifter, ökad självkänsla och arbetsglädje.

Läs mer här hur länge och i vilken omfattning en arbetsgivare är skyldig att anpassa arbetet för den anställde »

Stöd från Försäkringskassan

Om en anställd behöver hjälp att återgå i arbete efter en längre tids sjukskrivning eller har en funktionsvariation och har behov av stöd för att klara arbetssituationen, kan du som arbetsgivare ansöka om bidrag från Försäkringskassan.

Iris är godkända av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Se våra övriga tjänster inom rehabilitering »

Gör en offertförfrågan »

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.